Komory pomiarowe i obiekty ekranowane

W dzisiejszym świecie pola elektryczne, magnetyczne i fale elektromagnetyczne cały czas na otaczają. Musimy jednak kontrolować te zjawiska i w miejscach gdzie należy je ograniczać należy to robić przy użyciu odpowiednich środków technicznych.

Firma Astat stosując odpowiednie materiały i technologie ich łączenia od wielu lat projektuje i realizuje konstrukcje bazujące na zjawisku ekranowania i klatce Faradaya. Rozwiązania te wykorzystywane są dwojako:

 • ograniczają wpływ pól z zewnątrz na wydzielonym obszarze, w którym pola muszą być znacząco niższe niż w środowisku otaczającym,
 • ograniczają wpływ pól na zewnątrz z wydzielonego obszaru, którym generowane są pola o znacząco wyższe niż w środowisku otaczającym.

W niektórych aplikacjach jest pożądana wysoka skuteczność ekranowania, ale bardzo niepożądane są zjawiska odbić fali elektromagnetycznej i aby pogodzić ze sobą te wymagania stosowane są absorbery.

Powyższe zjawiska pozwalają na budowę prostych konstrukcji:

 • prostych obudów ekranowanych,
 • namiotów ekranowanych,
 • pomieszczeń ekranowanych,

oraz bardziej skomplikowanych:

 • komory pomiarowe z materiałami absorbującymi wewnątrz (FAR, SAC),
 • komory GTEM,
 • otwarte poligony pomiarowe (OATS).

Firma Astat dostarcza także niezbędne wyposażenie do swoich konstrukcji:

 • filtry sieciowe i sygnałowe,
 • konwertery sygnałów,
 • maszty, stojaki, statywy, manipulatory, stoły obrotowe,
 • systemy wizyjne i interkomy.