T1000 Transformator sprzęgający

T1000

T1000 Transformator sprzęgający

NAPISZ

    Transformator T1000 został zaprojektowany do testów odporności na pole magnetyczne AF zgodnie z wymogami DO 160 sekcja 19 oraz Boeing D6-16050-5 sekcja 7.7. Może być również zastosowany jako transformator obniżający 10:1 dla prądów wyjściowych do 100 Arms.