Pomiary elementów elektronicznych

Pomiary elementów elektronicznych

Mostek LCR to rozwiązanie oferowane przez firmę TEGAM, jedyne w swojej klasie urządzenia na rynku Polskim, które dają możliwość dokonywania pomiarów rezystancji, pojemności i indukcyjności elementów elektronicznych (pomiary L, C, R, S i D) urządzeń i materiałów. Dokładność wszystkich proponowanych przez firmę ASTAT sprzętów wynosi 0,25 %, z sygnałem testowym o częstotliwości 1 kHz. Wersje produktowe różnią się jedynie funkcją automatycznego ustawiania zakresu pomiarowego oraz wbudowaną baterią, która pozwala na transport urządzenia i wykorzystanie go w trudnych warunkach.

Mostki tego typu wykorzystać można do pomiarów rezystancji elementów dyskretnych w precyzyjnych układach elektronicznych. Funkcja ta pozwala zredukować koszty takiej operacji w przypadku poszukiwania wadliwego elementu na płytce prototypowej. Pomiary pojemności oraz indukcyjności mogą okazać się kluczowe, w przypadku badania obwodów filtrujących, gdy inżynier chce obliczyć przykładowo częstotliwość rezonansową układu RLC.